[Kehidupan] Anak Wajib Mentaati Ibu Bapa Yang Bermaksiat — Reblog from muslimcambodiablog

shallow focus photo of pink ceramic roses
Photo by Acharaporn Kamornboonyarush on Pexels.com

BILA ORANG TUA BERBBUAT MAKSIAT. APA YANG HARUS DILAKUKAN ANAK?

Terkadang seorang anak harus menghadapi orang tua yang belum mengerti tentang ajaran Islam. Sebagai akibatnya, ia harus menyaksikan orang yang sangat ia cintai dan hormati melakukan perbuatan maksiat atau menghalang-halangi si anak dari perbuatan amal shaleh.

I. RUANG LINGKUP PENGERTIAN BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

Pengertian birrul wâlidain (berbakti kepada kedua orang tua) ialah mencurahkan seluruh jenis kebaikan bagi mereka. Syaikh al-’Utsaimîn rahimahullâh memaparkannya dalam bentuk-bentuk berikut ini:

1. Berbakti kepada orang tua dalam bentuk ucapan.
Allâh Ta’âla berfirman:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“….. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah” dan janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” [Al-Isrâ`/17:23]

Ini perlakuan saat orang tua telah berusia uzur. Biasanya ketika telah memasuki usia senja (pikun), tindak-tanduk orang tua tampak tidak normal di hadapan orang lain. Walaupun demikian, Allâh Azza wa Jalla memerintahkan:

“maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘Ah’)”, maksudnya jangan berbuat seperti itu kepada mereka disebabkan kegusaran atas tindak-tanduk mereka (dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia).

2. Bakti kepada orang tua juga dalam bentuk perbuatan,

yaitu dengan cara seorang anak menghinakan diri di hadapan orang tuanya, dan tunduk patuh kepada mereka dengan cara-cara yang dibenarkan syariat dalam rangka menghormati kedudukan mereka. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”” [Al-Isrâ`/17:24]

3. Berbakti juga dapat dilakukan dengan pemberian materi kepada orang tua.

Orang tua berhak memperoleh infak dari anaknya. Bahkan ini termasuk bentuk infak yang agung. Sebab Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

” Engkau dan kekayaanmu adalah milik bapakmu” [HR. Abu Dâwud no. 3530, Ibnu Mâjah no. 2292]

4. Bentuk bakti kepada orang tua yang lain, dengan melayani mereka dalam menyelesaikan atau membantu urusan maupun pekerjaan mereka.

Namun bila meminta tolong dalam perkara yang diharamkan, saat itu tidak boleh bagi anak untuk menyambut permintaan mereka. Justru, penolakannya menjadi cermin bakti anak kepada orang tua, berdasarkan sabda Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam :

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِـمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِـمًا قَالَ تَـمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ

“Tolonglah saudaramu saat berbuat zhalim atau teraniaya. Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam ditanya:

“Wahai Rasulullah, kalau menolong orang yang teraniaya kami sudah mengerti, bagaimana dengan menolong saudara yang berbuat zhalim?” Beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Dengan menghalang-halanginya berbuat zhalim”. [HR Al-Bukhâri, Muslim dan Ahmad]

Misalnya, orang tua memerintahkan membeli sesuatu yang diharamkan, kemudian si anak menolaknya. Anak ini tidak disebut sebagai anak durhaka, akan tetapi merupakan putra yang berbakti kepada orang tuanya, karena telah menahan orang tuanya dari berbuat yang haram.[1]

II. TELADAN YANG BAIK DARI NABI IBRAHIM ‘ALAIHISSALAM

Allâh Azza wa Jalla sudah menyatakan bahwa Nabi Ibrâhîm ‘alaihissalam merupakan qudwah hasanah (teladan yang baik) bagi umat manusia. Sebagai contoh, kegelisahan mendalam yang beliau rasakan karena sang bapak (Azar), masih bergelut dengan penyembahan berhala dan patung-patung.

Tiada kata putus asa bagi Nabi Ibrâhîm ‘alaihissalam. Allah Ta’ala telah berfirman (mengisahkan) di beberapa surat di dalam al-Qur‘ân bagaimana besarnya sopan-santun dan kegigihan beliau mendakwahi orang tua.

Yang menarik dan mesti ditiru oleh seorang anak saat menghadapi perbuatan maksiat orang tua mereka adalah Nabi Ibrâhîm ‘alaihissalam selalu menghiasi diri dengan sifat al-hilm (bijak dan penuh kelembutan) seperti tertera dalam surat at-Taubah ayat 114.

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

“Sesungguhnya Ibrâhîm adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun” [At-Taubah/9:114]

Beliau ‘alaihissalam mempunyai kasih-sayang terhadap sesama, dan memaafkan perlakuan-perlakuan tidak baik kepadanya yang muncul dari orang lain. Sikap tidak sopan orang lain tidak membuat beliau antipati, tidak menyikapi orang jahat dengan tindakan serupa.

Dalam hal ini, sang bapak telah mengancam dengan berkata kepadanya: “Bencikah kamu kepada ilâh-ilâhku (tuhan-tuhanku), hai Ibrâhîm. Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama”.

Namun Nabi Ibrâhîm ‘alaihissalam menyikapinya dengan berkata: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku”. [Maryam/19:46-47]

Syaikh as-Sa’di rahimahullâh berkata: “Ibrâhîm al-Khalîl ‘alaihissalam menjawabnya (ancaman si ayah) dengan jawaban yang biasa disampaikan oleh hamba-hamba Allâh Azza wa Jalla (’Ibâdurrahmân) saat berbicara dengan orang-orang jâhilîn (orang-orang yang tak berilmu/awam)[2].

Beliau tidak mencela sang bapak sedikit pun. Namun tetap bersabar dan tidak membalas (ancaman) bapaknya dengan hal-hal yang tidak baik. Beliau mengucapkan “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu” yang mengandung pengertian ‘Wahai ayah, engkau tidak akan menghadapi cemoohan, celaan dan perlakuan yang buruk dariku saat aku berbicara denganmu. Justru aku akan senantiasa berdoa kepada Allâh Azza wa Jalla agar memberikan hidayah dan ampunan bagimu…[3]

III. BERCERMIN PADA PETUNJUK ULAMA

Bagaimanapun ketika orang tua berbuat pelanggaran syariat, anak tidak boleh berdiam diri. Ia berkewajiban merubahnya, supaya orang yang ia kasihi tersebut tidak terjerumus dalam kenistaan di jurang maksiat kepada Allâh Ta’âla, namun tidak boleh menempuh cara-cara yang justru langsung memutus tali silaturahmi dengan mereka.

Berikut ini kami kutip beberapa keterangan Ulama yang berbicara bagaimana menyikapi orang tua yang berbuat maksiat. Dengan harapan, kita sekalian dapat mengambil langkah yang tepat saat menghadapi persoalan-persoalan serupa :

A. Bapakku melakukan pelanggaran syariat.
Syaikh ‘Abdul ‘Azîz bin Bâz rahimahullâh menjawab kegamangan seorang anak atas tindakan maksiat yang ia lihat pada bapaknya.

Beliau berkata:
“Semoga Allâh Azza wa Jalla memberi hidayah dan kemauan bertaubat bagi bapakmu. Kami berpesan agar engkau tetap berlaku lembut kepadanya dan menasehatinya dengan cara halus, tidak pernah putus asa dalam rangka menunjukkannya kepada hidayah.

Allâh Azza wa Jalla berfirman :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan” [Luqmân/ 31:14-15]

(Pada ayat di atas) Allâh Azza wa Jalla berwasiat supaya mensyukuri kedua orang tua. Perintah ini ternyata dipadukan dengan perintah bersyukur kepada-Nya. Ayat itu juga memerintahkan anak agar mempergauli mereka di dunia ini dengan cara-cara yang baik, kendatipun mereka memaksa berbuat kufur.

Melalui ayat di atas, engkau tahu bahwa sikap yang diperintahkan syariat dalam kondisi ini (memaksa anak berbuat kufur, red) adalah agar seorang anak tetap menjalin hubungan dengan orang tua dengan cara-cara yang baik, berbuat baik kepada mereka meski mereka berbuat jelek kepadanya, serta gigih mengajak mereka kepada kebenaran. Semoga Allâh Azza wa Jalla memberi hidayah baginya melalui tanganmu. Engkau tidak boleh menaatinya dalam kemaksiatan.

Kami juga berpesan setelah memohon pertolongan kepada Allâh Azza wa Jalla, supaya engkau juga meminta bantuan orang-orang shaleh dari kalangan kerabatmu dan paman-pamanmu dan pihak lainnya, yaitu orang-orang yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh ayah. Mungkin saja, beliau akan lebih mudah menerima nasehat mereka….”.[4]

B. Ibuku melarangku mengenakan hijâb (cadar)
Seorang Muslimah mengadukan ibunya yang melarang dirinya mengenakan cadar kepada Syaikh Bin Baz rahimahullâh. Sebaliknya, justru memerintahkan anak untuk menikmati bioskop dan video. Alasan si ibu, agar rambut putrinya tidak cepat memutih. Demikian pernyataan sang ibu kepada anak perempuannya.

Menanggapi persoalan ini, Syaikh Bin Bâz rahimahullâh menjawab:
“Kamu berkewajiban bersikap lembut dengan ibu dan tetap berbuat baik kepada beliau, serta berbicara dengan cara yang terbaik. Sebab, hak ibu sangat besar. Akan tetapi, engkau tidak boleh taat kepadanya dalam perkara-perkara yang tidak baik, berdasarkan hadits Rasûlullâh shallallâhu ‘alaihi wa sallam :

إنَّـمَا الطَّاعَةُ فِـيْ الْـمَعْرُوفِ

“Ketaatan (kepada makhluk) hanya pada perkara-perkara baik saja”

Begitu pula, ayah dan suami, tidak wajib ditaati dalam maksiat kepada Allâh Azza wa Jalla. Akan tetapi, seyogyanya istri atau anak dan lainnya bersikap lembut dan menempuh cara yang baik dalam menyelesaikan masalah.

Yaitu dengan menjelaskan dalil-dalil syar’i, wajibnya taat kepada Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, dan kewajiban menghindari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, dengan tetap teguh berpegangan al-haq dan menampik perintah orang yang menyuruh melanggar al-haq, baik itu suami, ayah, ibu atau lainnya.

Sebenarnya tidak masalah menonton acara TV dan video yang tidak mengandung kemungkaran, atau mendengarkan acara-acara ilmiah dan kajian-kajian yang bermanfaat. Yang harus dihindari ialah acara yang mengandung kemungkaran. Menonton film-film pun tidak boleh karena mengandung banyak kebatilan.”[5]

C. Ibuku marah ketika aku ingatkan dari kesalahan
Seorang anak menyaksikan ibunya tidak istiqamah. Setiap kali menasehati, kemarahanlah yang muncul dari beliau. Akibatnya selama beberapa hari si ibu enggan berbicara dengan anaknya.

Persoalan yang ditanyakan adalah cara menasehati ibu, tanpa menimbulkan amarahnya dan kemurkaan Allâh Azza wa Jalla. Sebab, ternyata sang ibu saking marahnya sempat mendoakan kejelekan bagi anak yang menasehatinya. Apakah dibenarkan ia membiarkan ibunya dalam keadaan demikian, hingga tetap disayang oleh ibu?

Syaikh ‘Abdullâh bin ‘Abdur Rahmân al-Jibrîn hafizhahullâh menjawab kegundahan di atas dengan berkata: “Engkau tetap menasehati ibumu terus-menerus, dan menjelaskan dosa dan bahaya akibat perbuatannya.

Jika tidak berpengaruh baik, cobalah sampaikan kepada suaminya (bapakmu atau lelaki yang menjadi suaminya karena sudah cerai dari ayah, red), orang tua ibu atau walinya, agar mereka inilah yang menasehati beliau.

Jika perbuatan beliau termasuk dosa besar, tidak mengapa bila engkau menghajr (tidak mengajak bicara) beliau.

Sehubungan dengan doa buruk atau komentar miring terhadapmu anak yang durhaka atau memutuskan tali silaturahmi maka hal itu tidak membahayakanmu. Sebab engkau melakukannya (menasehati ibu, red) karena dorongan rasa tidak suka bila hukum Allâh Ta’âla dilanggar.

Namun apabila kesalahan beliau termasuk dosa kecil, engkau tidak boleh melakukan muqâtha’ah (mendiamkan beliau)”[6]


IV. KESIMPULAN DARI FATWA-FATWA DI ATAS

Beberapa fatwa Ulama di atas telah memberikan petunjuk bagi siapa saja yang ingin menasehati orang tuanya yang berbuat kesalahan. Dari fatwa-fatwa itu, dapat disimpulkan bahwa :

1. Menasehati orang tua harus dengan lemah-lembut.
2. Terkadang diperlukan pihak lain untuk melakukan nahi mungkar.
3. Melarang orang tua dari perbuatan haram atau menolak perintah orang tua yang memerintahkan berbuat haram termasuk bakti kepada orang tua.
4. Tidak boleh putus asa dalam rangka meluruskan orang tua menuju hidayah.
5. Bila diperlukan, tidak mengajak bicara dengan orang tua termasuk langkah untuk menyadarkan orang tua yang berbuat salah.

Semoga Allâh Azza wa Jalla memberikan karunia hidayah dan taufik bagi setiap keluarga Muslim dalam menjalankan aturan Allâh Azza wa Jalla di tengah keluarga. Amin. (Redaksi)


Referensi:
-Taisirul Karimir Rahman, Syaikh as-Sa’di, Muassasah Risalah
– Fatawa Ulama Baladil Haram, susunan Khalid bin Abdur-Rahman al-Juraisi cet.1 Th. 1420H
– Fatawa Mar’atil Muslimah, susunan Asyraf bin Abdulmaqshud. Adhwaus Salaf, cet. III Th. 1417H
-Majmu Fatawa Ibni Baz. Muassasah Haramain. cet. IV Th 1423H

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 01/Tahun XIII/1430/2009M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196]
_____


Footnote
[1]. Fatâwâ Syaikh al-’Utsaimîn, nukilan dari Fatâwâ Ulamâ Baladil Harâm hlm. 1631
[2]. Seperti tertera dalam surat al-Furqân ayat: 63
[3]. Taisîrul Karîmir Rahmân hlm. 369 dan 528. Pada gilirannya, Nabi Ibrâhîm ‘alaihissalam dilarang oleh Allâh Ta’âla memintakan ampunan bagi bapaknya, karena telah memperoleh kepastian akan kesesatannya.
[4]. Majmû Fatâwâ Ibni Bâz 9/313 dengan ringkas
[5]. Majmû‘ Fatâwâ Ibni Bâz (5/358)
[6]. Fatâwal Mar‘ah hlm. 104, nukilan dari Fatâwal Mar‘atil Muslimah hlm. 957-958

https://almanhaj.or.id/2185-bila-orang-tua-berbuat-maksiat-apa-yang-harus-dilakukan-anak.html

DIANTARA SEBAB SEMPITNYA HATI DALAM RUMAH

✍🏻 Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata;

🌺 “Sesungguhnya rumah itu akan terasa lapang bagi penghuninya, akan didatangi para malaikat, akan dijauhi syaithan dan akan banyak kebaikannya: Tatkala dibacakan di dalamnya Al-Qur’an.

🔥 Dan sesungguhnya rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, akan didatangi oleh syaithan dan sedikit barakahnya: Tatkala tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. [Shahih Sunan Ad-Darimi]

————————-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

“إِنَّ الْبَيْتَ لَيَتَّسِعُ عَلَى أَهْلِه ، وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائكة ، وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَكْثُرُ خَيْرُه : أَنْ يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ.

•• وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيَضِيقُ عَلَى أَهْلِهِ ،وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، وَيَقِلُّ خَيْرُهُ :أَنْ لَا يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ”.

📝[صحيح ، سنن الدارميّ (٣٣٥٢)].

📚 Sumber || t.me/munhaj_alssilf_alssalih

⚪ WhatsApp Salafy Indonesia
⏩ Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

💎💎💎💎💎💎💎💎💎
SYARHUS SUNNAH LIN NISAA`°°:
https://t.me/syarhussunnahlinnisa

https://t.me/syarhussunnahlinnisa

artikel asal ditulis oleh: https://muslimcambodiablog.wordpress.com/2018/02/01/anak-wajib-mentaati-ibu-bapa-yang-bermaksiat/

67 thoughts on “[Kehidupan] Anak Wajib Mentaati Ibu Bapa Yang Bermaksiat — Reblog from muslimcambodiablog

Add yours

 1. Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing these things, so I am going to
  inform her. Saved as a favorite, I love your blog!
  There is definately a lot to know about this topic. I really like all the points
  you’ve made. http://foxnews.co.uk

  Like

 2. I am sure this piece of writing has touched all the internet people, its
  really really pleasant piece of writing on building up new web site.
  Hello, i think that i saw you visited my weblog thus
  i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to
  use a few of your ideas! Hi there would you mind stating which
  blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m
  having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique.

  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask! http://foxnews.net/

  Like

 3. These are actually enormous ideas in concerning blogging.
  You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.

  Greetings! Very helpful advice within this article! It is the
  little changes which will make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

  I couldn’t resist commenting. Very well written! http://foxnews.co.uk

  Like

 4. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again right
  here frequently. I am slightly certain I’ll learn many new stuff right right here!

  Best of luck for the next!

  Like

 5. Greetings! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Houston Tx!
  Just wanted to say keep up the good work! Its such as you read
  my mind! You seem to grasp a lot approximately this,
  such as you wrote the book in it or something. I think that you can do with some percent to power the message
  home a little bit, however instead of that, that is
  great blog. An excellent read. I will definitely be back.

  I have been browsing online more than 4 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It is
  pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good
  content as you did, the net will be much more useful than ever before.
  http://foxnews.org

  Like

 6. It is the best time to make some plans for the future and it
  is time to be happy. I have read this post and if I could I want
  to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next
  articles referring to this article. I want to read even more things about it!
  Hello there! This blog post couldn’t be written any better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I’ll send this article to him.

  Pretty sure he’ll have a good read. Thanks for sharing!
  I couldn’t resist commenting. Well written! http://cspan.co.uk

  Like

 7. I have been browsing online greater than 3 hours today, but I by no means
  found any fascinating article like yours. It is pretty price
  enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made
  just right content material as you probably did, the web will probably
  be much more useful than ever before. I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really nice post on building
  up new webpage. Everyone loves what you guys tend to be up too.
  This sort of clever work and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to
  my blogroll. http://foxnews.org/

  Like

 8. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog.
  You have some really good articles and I believe I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Thanks!

  Like

 9. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
  was just wondering if you get a lot of spam responses?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you
  can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is
  very much appreciated. Greetings! I’ve been following your web site for some time now and finally got
  the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Texas!

  Just wanted to tell you keep up the fantastic work! Ahaa, its good discussion concerning this
  piece of writing at this place at this website, I have read all that, so now me also commenting at
  this place. http://cspan.co.uk

  Like

 10. Ahaa, its pleasant discussion regarding this paragraph at this place at this blog, I
  have read all that, so at this time me also commenting here.
  I’ll right away seize your rss feed as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me realize so that I may just subscribe.
  Thanks. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it! http://foxnews.co.uk/

  Like

 11. Buy Citalopram 40 Mg Walpharm [url=http://viacheap.com]viagra[/url] Propecia Dosis Aprobada Commander Cialis Viagra Buy Safe Cialis Levitra Posologie [url=http://fzlaka.com]cialis from canada[/url] How Does Zithromax Work Levitra Uso Diario [url=http://avdrug.com]cours du levitra 10 mg[/url] Prezzo Viagra Italia 40 Mg Levitra Pills On Line For Sale Viagra Sans Ordonnance En France Kennel Cough And Amoxicillin Cheap Generic Substitute Viagra [url=http://genericviabuy.com]viagra[/url] How Long Does Amoxicillin Stay Good Does Amoxicillin Cause Gas Buy Prednisone Online For Dogs

  Like

 12. Chat Rooms to Meet Women – An Easy Way to Chat with Local Ladies! There are fantastic and bad forums in order to meet women. The best rooms are few in number. This article is here to influence you within the right direction. What you must do is obtain a membership in a big-name dating community which has a population inside the millions. You can usually join these types of services for free and rehearse nearly all of their features (something not a lot of people know). Something else so many people are not aware of is web sites hold the biggest chatting rooms to fulfill women in the world.These sites have numerous members. At anybody times they have an inclination to own ten or thousands of people on the web and in their chatting rooms. And the rooms are diverse naturally. You have geographic rooms; ones based on fetishes; others that are for people of an certain sexual persuasion; and the like.What separates these chatting environments from others you may have seen are common of the additional features. You can click a person’s name and examine their profile, see their photo albums, watch their videos, and in many cases send them private messages, emails, and chat to them on webcams.The rooms provided by these popular dating services truly are the best way to fulfill women in a very chatting environment. But you are able to do considerably more than meet women. You can meet girls that actually live close to you or share your interests or sexual proclivities. So many people ignore these places to chat because you need to make a user profile to use them and often pay a membership fee.Given these rooms offer, though, you will soon learn that they’re the absolute right place online for chatting to ladies.

  Like

 13. Costo Cialis In Italia Achat Kamagra Nantes [url=http://cialiviag.com]generic cialis overnight delivery[/url] How Is Amoxicillin Supplied Kamagra Wikipedia Viagra Pillen Kaufen Levitra Horschaden [url=http://tadalaf.com]generic cialis overnight delivery[/url] Diflucan Online No Script Fast Shipping Cialis Receta Brand Viagra Mastercard Indomethacin Online Order No Rx Usa [url=http://curerxshop.com]п»їcialis[/url] Keflex Drug Allergy Buy Spironolactone Cialis De Lilly Icos [url=http://cialvia.com]cialis[/url] Micohex

  Like

 14. RankerX is the final word SEO Instrument you at any time require. It is fast, successful and really trusted. You can make Countless accounts of authority Web pages like wordpress.com, tumblr… and lots of other System Websites like Elgg, PHPFox plus much more. We could post to a lot more authority web pages than These our rivals can Put together! One more thing I forgot to talked about. You should utilize RankerX from your PCs, Macs, your tablets, and in some cases your telephones! Deal breaker. You now can perform Web optimization on the GO! Check here more info about RankerX

  Like

 15. Chat Rooms to satisfy Women of all ages – An Easy Way to talk with Nearby Ladies!You will discover wonderful and lousy boards to fulfill Girls. The most effective rooms are pretty few. This post is in this article to tutorial you inside the ideal direction. What It’s important to do is get hold of a membership at the big-identify relationship community which has a populace inside of millions. You may usually be a part of these expert services totally free and use nearly all in their capabilities (anything little people today know). Another thing many people are not conscious of is Online Internet websites possess the most significant chatting rooms to meet women on earth.These web sites have numerous users. At one times they may have a tendency to possess ten or tens of A huge number of men and women web with their chatting rooms. And also the rooms are assorted The natural way. You may have geographic rooms; ones depending on fetishes; Other folks which could be for individuals of your specific sexual persuasion; and the like.What separates these chatting environments from Other people You may have found are with the additional options. You may click somebody’s title and consider their profile, see their photo albums, observe their movies, and in addition mail them non-public messages, e-mail, and speak with them on webcams.The rooms produced obtainable from these well-known relationship services really are The easiest method to meet women inside a chatting ecosystem. But you can do substantially much more than just meet Women of all ages. You may fulfill women who truly live in your town or share your passions or sexual proclivities. So Lots of people disregard these spots to possess a chat as You need to make a profile to utilize them and sometimes spend a membership price.Offered all of these rooms give, though, you might invariably learn actually the absolute proper position on-line for chatting to ladies. Chat Rooms to satisfy Females – A simple Way to Chat with Area Women!

  Like

 16. Chat Rooms to fulfill Women – A fairly easy Way to speak with Neighborhood Ladies!You can find terrific and poor boards to meet Girls. The best rooms are pretty number of. This post is right here to guideline you within the right route. What You will need to do is get hold of a membership at the massive-identify courting Local community having a populace inside of hundreds of thousands. You are able to usually be a part of these solutions cost-free and use almost all in their options (one thing little men and women know). Another thing Lots of individuals are not conscious of is World wide web Internet sites possess the largest chatting rooms to satisfy Women of all ages in the world.These sites have many customers. At one times they’ve an inclination to possess ten or tens of 1000s of Adult males and women Website with their chatting rooms. As well as rooms are diverse Normally. You’ve geographic rooms; types dependant on fetishes; Some others which might be for individuals of one’s particular sexual persuasion; and the like.What separates these chatting environments from others You may have observed are with the additional functions. You are able to simply click another person’s identify and view their profile, see their Photograph albums, check out their movies, and likewise send them non-public messages, e-mail, and talk to them on webcams.The rooms manufactured out there from these preferred relationship products and services definitely are The simplest way to meet up with Women of all ages in a very chatting setting. But you can do considerably a lot more than simply meet Females. You are able to satisfy Ladies who really live in your town or share your passions or sexual proclivities. So Lots of people ignore these sites to have a chat as You will need to come up with a profile to rely on them and often pay back a membership cost.Given all of these rooms offer, however, you may invariably discover essentially absolutely the suitable place on the web for chatting to females. Chat Rooms to fulfill Females – A simple Way to Chat with Local Girls!

  Like

 17. Free Gift Cards – Get a Free Gift Card for those services : ( Google Play, Xbox, Steam, Skype, Windows, Ebay, Netflix, Microsoft, PlayStation, iTunes, PayPal, Amazon, Facebook, Spotify ).Getting a FREE Gift Card online is a whole lot easier than putting your name in a raffle to win a car at the mall.A free gift card or a raffle drawing are both set up with one goal in mind – to collect contact information which will be used for marketing purposes.Unlike a mall car raffle, which you realistically have no chance of winning – out of several thousand submissions only one will win the car – with the online giftcard promotion you have every chance to get the card of your choice, as long as you complete the participation requirements.WHAT!? You mean I can’t just get it for FREE? Let’s be realistic, nothing is really free.You have to exchange something of value to the card provider to receive the giftcard.What you will be exchanging is your contact information and your ability to successfully complete sponsor offers.Of course, the higher the dollar value of the card the more participation requirements you will need to fulfill. For a $100 card you may just have to complete 3 sponsor offers while for a $1,500 card you may need to complete 14+ sponsor offers. On the positive side, as long as you complete the participation requirements the giftcard is yours!Here’s how to do it successfully. Type in FREE Gift Card (free giftcard, free gift card) in your browser.Select the ones you like (Wal Mart, Target, Costco, Ikea, REI, Victoria’s Secret, Travel, grocery, food, restaurant, gas, the possibilities are almost endless) scroll down to Terms and Conditions (T&C), open T&C and read thoroughly. To be successful you must fully understand what is meant by “participation requirements.”Even though it’s advertised as “FREE” you will need to do some work. Each program will ask you to register with valid information, complete some kind of survey, and complete at least X Silver, X Gold and X Platinum sponsor offers.Keep in mind that each of these offers has their own completion requirements – be sure to follow them. Sounds a little complicated – not really. Just like in life, you just have to do it step-by-step. Once you do it several times it does become easier.How to be successful and get your card:1.—Understand the participation requirements.2.—Complete program participation requirements, and 3.—Do not cancel any program before completing program requirements.If a sponsor offer has a shipping offer; handling charge or first month payment – not a problem. What you spend will be a very small amount of the $1,000 (or $1,500 or $500 or…) giftcard which you’ll receive.Click on the link and : Get a Free Gift Card

  Like

 18. Levaquin Tablets Cheap Cash Delivery [url=http://sildenaf75mg.com]buy viagra online[/url] Dutasteride Avidart Amex On Line Kamagra Cuanto Cuesta [url=http://erxbid.com]costo cialis[/url] Stop Propecia Trop Cher Amoxicillin For Upper Resp Infections Amoxil With Aspirin Buy [url=http://leviprices.com]cheaper alternative to levitra[/url] Online Pharmacy Usa Dutasteride Dutagen Propranolol Canada Priligy Epilessia Kamagra Regime [url=http://6drugs.com]tadalafil cialis from india[/url] Cialis Femminile

  Like

 19. Wich Is Stronger Cipro And Amoxicillin Amoxicillin Freshness Cod generic isotretinoin direct discount amex accepted [url=http://genericvia.com]viagra[/url] Mieux Que Le Viagra Viagra super active 100mg

  Like

 20. Unlimited Elixir, Gems and Gold for Free! I have been sick and tired of spending my money on virtual resources, so I started to search for a Clash of Clans tool which could give me Unlimited Elixir, Gems and Gold. Luckily, I found an awesome one which is easy to use. You can have Unlimited Elixir, Gems and Gold for Free for Clash of Clans here: http://ogurl.co/cqoE

  Like

 21. How to Become a Master Candle Maker For Fun or Profit…Soon, you’ll finally learn how to make wonderful smelling candles that put those expensive candles sold in stores to shame.It’s easy, fun and very rewarding!If you’ve ever had a deep desire to make beautiful, scent-filled candles that make any room welcoming and maybe given as special gifts…Or better yet, if you want to create a full-time income from your candles, then this is the most important information you’ll ever read.They come to craft shows with a basket filled with unique, colorful, and wonderfully smelling candles.The type of candles that make those expensive candles that you bought for your mother’s birthday look amateurish!They display their crafts in perfect arrangements, as a mile-long line forms around their table.Then, when you catch another glimpse of the table cloth, the array of sweet-smelling gifts vanishes as fast as it had collected above the table cloth.The crafter folds her table cloth, closes her money bank, and then quickly walks out the door early.This is the same person who, when you visit her house, you are hypnotized by the welcoming aura as soon as you step on her front walkway.You can’t help but think, “How could anyone resist taking a few steps toward her door?.”If you knew me, you’d be surprised to know that a friend of mine told me that the very situation above was how she felt about me.What she doesn’t know is that I wasn’t born with natural talents in candle making.My craft actually started as a hobby.My interest in being the best candle maker I could be, lead me to take many classes to learn how to perfect my art.I also read books and researched everything I could.I discovered that while there was tons of information available, only a tiny bit of it was actually useful.I was also fortunate to have the help of many candle makers from whom I learned how to be a master at candle making and how to impress everyone with my great smelling candles.You can read more info about candle making here : http://www.candlemaking4you.1s.fr/

  Like

 22. How to Become a Master Candle Maker For Fun or Profit…Soon, you’ll finally learn how to make wonderful smelling candles that put those expensive candles sold in stores to shame.It’s easy, fun and very rewarding!If you’ve ever had a deep desire to make beautiful, scent-filled candles that make any room welcoming and maybe given as special gifts…Or better yet, if you want to create a full-time income from your candles, then this is the most important information you’ll ever read.They come to craft shows with a basket filled with unique, colorful, and wonderfully smelling candles.The type of candles that make those expensive candles that you bought for your mother’s birthday look amateurish!They display their crafts in perfect arrangements, as a mile-long line forms around their table.Then, when you catch another glimpse of the table cloth, the array of sweet-smelling gifts vanishes as fast as it had collected above the table cloth.The crafter folds her table cloth, closes her money bank, and then quickly walks out the door early.This is the same person who, when you visit her house, you are hypnotized by the welcoming aura as soon as you step on her front walkway.You can’t help but think, “How could anyone resist taking a few steps toward her door?.”If you knew me, you’d be surprised to know that a friend of mine told me that the very situation above was how she felt about me.What she doesn’t know is that I wasn’t born with natural talents in candle making.My craft actually started as a hobby.My interest in being the best candle maker I could be, lead me to take many classes to learn how to perfect my art.I also read books and researched everything I could.I discovered that while there was tons of information available, only a tiny bit of it was actually useful.I was also fortunate to have the help of many candle makers from whom I learned how to be a master at candle making and how to impress everyone with my great smelling candles.You can read more info about candle making here : http://www.candlemaking4you.1s.fr/

  Like

 23. A free adult sex cam chat with (nearly) no limits!Thousands of free webcams from all over the world are waiting for you. Most of the performers are from America, but you also find others. At this free adult sex cam chat everything is free until a certain point. That means you will see couples fucking, solo girls playing with their beautiful bodies, gay people playing with each other and even transsexuals pleasuring themselves or their partner.Large thumbnails instead of weird signups or whatever are on the index pages no other cam sites, so you get direct access without any extra clicks. And yes, all their thumbs are real and live. So if you like one, just click it and you will see exactly what happened on the thumb a few seconds ago.You can choose your favorite cams by Featured, Female, Male, Couples, Transgender, and Groups if you are looking for something special. There is an enormous amount of different webcams online 24×7 with all kind of people.You can visit the site and have great time with open mind peoples : http://www.lyndia.cf/

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: